ซีเนียร์คอม ส่งแพลตฟอร์มช่วยอนุมัติสินเชื่อรายย่อยได้เร็วขึ้น

ธุรกิจ ซีเนียร์คอมส่ง H-METER

ซีเนียร์คอมส่ง H-METER P-Loan แพลตฟอร์มช่วยอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ดันผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลปล่อยเงินกู้ช่วยประชาชนได้เร็วขึ้น

นายสมเกียรติ อึงอารี ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด กล่าวว่า หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ P-Loan ได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่จำนวนมากสู่ตลาด

ธุรกิจ ซีเนียร์คอมส่ง H-METER

ทั้งนี้ ซีเนียร์คอมเห็นโอกาสทางการตลาดในธุรกิจใหม่นี้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า H-METER P-Loan เป็นแพลตฟอร์มการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร หรือ Instant Personal Loan Online Platform ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท.เพื่อให้บริการกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ หรือกลุ่ม Unserved กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อ