[ลือ] Samsung Galaxy Watch6 จะได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น

[ลือ] Samsung Galaxy Watch6 จะได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้ว

ในการเปลี่ยนแปลงของ Galaxy Watch5 จะมีการพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่อยู่มากพอสมควร แต่หลายคนก็บอกว่ายังอึดไม่พอ ล่าสุดก็มีนักปล่อยข่าวลือเผยออกมาว่า Samsung Galaxy Watch6 รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ อาจจะได้รับการพัฒนาให้แบตเตอรี่ใหญ่มากขึ้น และยังคงมีรุ่น Classic ให้เลือกเพิ่ม แต่ตัวท็อปยังเป็นรุ่น Pro

ข่าวเทคโนโลยี-IT

ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยในการตรวจสอบของในประเทศจีน ซึ่งเผยออกมาว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าเดิม ชัดเจน ขนาดของนาฬิกายังคงเท่าเดิมคือ Galaxy Watch6 จะมีขนาด 40 มิลลิเมตร, Galaxy Watch6 Classic ขนาด 42 มิลลิเมตร จะได้แบตเตอรี่ 300 mAh ส่วนรุ่นใหญ่อย่าง Galaxy Watch6 ขนาด 44 มิลลิเมตร และ Galaxy Watch6 Classic ขนาด 46 มิลลิเมตรจะได้ขนาดแบตเตอรี่ 425 mAh

ถือว่ามากกว่าเดิม โดย Galaxy Watch5 มีขนาด 284 mAh และ Galaxy Watch5 40 มิลลิเมตร มีขนาด 44 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องรอดูว่าข้อมูลนี้จะจริงหรือไม่ ส่วนรุ่น Watch6 Pro ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยมาตอนนี้แต่คาดว่าจะใหญ่กว่ารุ่นปกติแน่นอน

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ยกระดับมันสำปะหลังไทย ตอกย้ำบัลลังก์ผู้นำส่งออก

ยกระดับมันสำปะหลังไทย ตอกย้ำบัลลังก์ผู้นำส่งออก

“ไบโอเทคตระหนักถึงความสำคัญของมันสำปะหลังต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

เทคโนโลยี

 

จึงได้ริเริ่มโครงการ Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efficiency for Productivity and Sustainability of Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries หรือโครงการ CCC โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณ รัฐเกาหลี ผ่านกองทุนความร่วมมือแม่โขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund- MKCF) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง”

ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) บอกถึงที่มาของโครงการ CCC เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยหลักสูตรอบรมครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์เพื่อการเพิ่มผลผลิต และทำให้มันสำปะหลัง มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูป หรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต จนถึงการใช้เทคโนโลยีในการนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำเสียและกากมันสำปะหลังมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีมันสำปะหลัง (ASEAN Cassava Center) ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านมันสำปะหลังของภูมิภาคและของโลกในอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ‘เอไอ – หุ่นยนต์’ เปิดมิติใหม่ ยุคดิจิทัลดิสรัปโลก

‘เอไอ – หุ่นยนต์’ เปิดมิติใหม่ ยุคดิจิทัลดิสรัปโลก

‘เอไอ – หุ่นยนต์’ เปิดมิติใหม่ ยุคดิจิทัลดิสรัปโลก

ปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นจากการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี นอกจากโทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนขาดไม่ได้แล้ว ยังมีเทคโนโลยีซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเอไอและวิทยาการหุ่นยนต์ซึ่งน่าจับตามองอีกจำนวนมาก…
ภายในงาน “Digital Transformation Summit 2022” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมซีไอโอไทย (Thai Chief Information Officer Association: TCIOA) โดย OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP หยิบยกมุมมองและประสบการณ์ในการพัฒนา Artificial intelligence (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) จากภายในงาน “Digital Transformation Summit 2022”

สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดมุมมองว่า ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่คุ้นชินกับหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ จากการพบเห็นในชีวิตประจำวัน และเทรนด์ของโลกกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านหุ่นยนต์มากขึ้น

เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ หากมองย้อนกลับไปจะพบว่า ความท้าทายและโอกาส (Challenges and opportunities) ของการพัฒนาหุ่นยนต์ เกิดจากปัจจัยที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจงานที่ต้องใช้แรงงานน้อยลง (Aging Society)

เทคโนโลยี

‘โควิด-19’ ปัจจัยเร่งสำคัญ

ถึงแม้ว่าองค์กรจะพร้อมในด้านการเงินก็อาจจะยังไม่สามารถจ้างงานได้ ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน (Labor Shortage) และการว่างงานของเด็กรุ่นใหม่ (Jobless growth) เนื่องจากสิ่งที่เรียนมาไม่ตรงตามความต้องการของเทรนด์โลก

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านค่าแรงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ (minimum wage) ก็มีส่วนทำให้องค์กรต่างๆเริ่มพิจารณาถึงการนำหุ่นยนต์มาใช้ ส่งผลให้ในปัจจุบัน ความต้องการทางด้านหุ่นยนต์มีสูงขึ้น (Big demands on automation and robot) เพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 นั้น ที่มีข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจในการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การแพทย์ งานบริการ งานบันเทิง อุตสาหกรรม และรวมไปถึงการใช้งานส่วนบุคคล

ที่ผ่านมา การนำหุ่นยนต์มาใช้ช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวโน้มในการเพิ่มการผลิต เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตสินค้าทดแทนแรงงานของคน และแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้ในการแพทย์สำหรับการให้คีโมมะเร็ง เพื่อป้องกันความเสียหายของเซลล์ เป็นต้น

เชื่อมโยงทุกมิติชีวิต-ทำงาน

เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เผยว่า ในยุคของดิจิทัลนั้น ข้อมูลที่รวบรวมไว้ล้วนสัมพันธ์กับยุคของเอไอที่ต้องการข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตและการทำงาน

โดยเอไอได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและตัดสินใจในเรื่องบางอย่างให้กับผู้คน สังเกตได้จากผลิตภัณฑ์รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ที่มีการสั่งงานด้วยเสียง ช่วยวิเคราะห์และหาเส้นทาง สมาร์ทโฮม รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันสามารถปรับโหมดต่างๆ ได้อัตโนมัติ ฯลฯ

หากมองไปในภาคธุรกิจต่างๆ เอไอมีผลกับทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาด้านภาษา การเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางวัฒธรรม และอนาคตความต้องการทางด้านเอไอและหุ่นยนต์จะมีมากขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น

โชว์เคสต่อยอด ใช้งานได้จริง

สำหรับตัวอย่างการใช้งานจริง บริษัทขนมแห่งหนึ่งได้ออกแบบกล่องขนม โดยการใส่ QR CODE บนกล่อง ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ และร่วมเล่นกิจกรรม ซึ่งนอกจากผลเชิงการตลาด กิจกรรมที่จัดทำนี้ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์ในการฝึกทักษะ logic และ sequence ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ด้านเอไอได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้มีการทดลองโดยการนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยวิเคราะห์บทเรียนและสรุปเนื้อหาสำคัญ เพื่อให้เด็กได้อ่านคร่าวๆก่อนจะเข้าสู่บทเรียน เมื่อเข้าสู่บทเรียนเด็กจะสามารถจดจ่อกับเรื่องสำคัญได้มากขึ้น

ปัจจุบัน เอไอยังมีส่วนช่วยให้การทำงานด้านภาษาสะดวกยิ่งขึ้น เช่น ในสายงานเกี่ยวกับข่าว สามารถนนำเอไอเข้ามาช่วยสรุปข่าว และวิเคราะห์ภาษาไทย มากไปกว่านั้นเอไอยังสามารถถอดบทความในที่ประชุมได้ ขณะที่ทุกคนนั่งในที่ประชุมเอไอสามารถแยกเนื้อหาและคำพูดของแต่ละบุคคลได้

ด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยเอง มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมมากมาย หากนำเอไอเข้ามาใช้ จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่หลากหลายเข้าด้วยกัน